Jak se to používá

… teplovzdušný solární kolektor lze použít s úspěchem v zobecnitelné podobě všude tam, kde je žádoucí změna nějakého z typických parametrů interního mikroklimatu, popřípadě konstrukce uzavřeného prostoru (budova, technologický prostor), kde budoucí stav není dosažitelným stávajícími postupy, kde nevadí nestacionární průběh jednotlivých účinků jeho funkce či je žádoucí přirozený energetický zdroj s nízkonákladovou předurčeností …

Teplovzdušný solární kolektor není samostatně k ničemu - jeho účinky nastávají až ve spojení s vnitřním prostředím nějakého vhodného navazujícího prostoru.

… teplovzdušný solární kolektor je zařízením předurčeným pro umístění ve venkovním prostředí, a to v zásadě na jakékoliv části plášťové konstrukce, nicméně z povahy jeho funkčnosti a zejména parametrů výkonnosti je vhodné umístění v místě s optimálním průběhem intenzity přímo dopadajícího slunečního záření v čase, s optimálním úhlem dopadu na čelní plochu kolektoru (tj. nejlépe kolmo), to vše s úvahou proměnlivé trajektorie Slunce v průběhu roku, na závětrné straně prostoru (objektu) a ještě s minimální vzdáleností od navazujícího vnitřního prostoru. Tolik spíše málo pravděpodobný ideální stav.

… praktická řešení směřují k umístěním orientovaným většinou jižně (nejlépe mírně blíže k jihozápadní orientaci) dle skutečné orientace objektu i samotného, na kolektor navazujícího, vnitřního prostoru a s instalací převážně na svislé obvodové, nahodile i střešní konstrukci - detaily viz návod k použití a popis instalace.

Výběr instalační pozice teplovzdušného solárního kolektoru má významný podíl na jeho účincích, když samotné výkonové parametry mají závislou a nekonstantní dimenzi.

Aplikace SunCalc

Mapa slunečního svitu pro vybrané místo

Aplikace SunCalc

Chcete zjistit, od kdy do kdy svítí slunce v místě, kde plánujete umístit teplovzdušný solární kolektor? Podívejte se na skvělou webovou aplikaci SunCalc, která Vám přesně zobrazí potřebné údaje o slunečním svitu ve vybraném místě.

Spusťte likaci SunCalc na adrese www.suncalc.net, v levémhorní poli zadejte jméno obce, ve které chcete zjistit sluneční osvit a program Vám přehledným způsobem zobrazí míru slunčního svitu dle hodin pro daný den.

Spusť aplikaci SunCalc >>

Mapa slunečního osvitu v ČR

Mapa slunečního osvitu v ČR

NOY s.r.o.
Výrobce a prodejce
teplovzdušných solárních kolektorů

Chrást, Benátská 308
mobil: +420 777 833 953
e-mail: vyroba-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz
e-mail: obchod-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2014
Výhody teplovzdušných solárních kolektorů
 • Nulové provozní náklady

  Pro svoji činnost nepotřebuje žádný energetický zdroj, jediným je pouze energie slunce, tedy také provozní náklady jsou nulové a v rámci běžného provozu není jakkoli zatěžováno životní prostředí.

 • Široké variantní využití

  Využití má multifunkční povahu a je dáno očekávaným účinkem na vnitřní prostředí navazujícího prostoru.

 • Zanedbatelný rozsah pravidelné údržby

  Rozsah pravidelné údržby je minimalizován pouze na regeneraci filtru prachových částic a očistu čelního panelu v případě mimořádného znečištění.

 • Zlepšení hygienických podmínek vnitřního prostředí budov

  Významně zlepšuje hygienické podmínky vnitřního prostředí určeného pro pobyt osob zvýšením míry kontinuální intenzity výměny vzduchu a dokonce s pozitivním energetickým bonusem v podobě tepelné energie.

 • Snížení rizik z kondenzačních procesů

  Mimořádně snižuje pravděpodobnost účinků kondenzačních procesů ve vnitřním prostředí včetně jejich následků destruktivní povahy (biotické organismy, strukturální změny konstrukcí vlivem vlhkostní nestability, atd.).

 • Použitelný i v procesech průmyslové povahy

  Je předurčen i pro nízkonákladové technologie, jejichž součástí je vysušovací proces.

 • Jednoduchá montáž i svépomocí

  Montáž je jen o málo obtížnější než pověšení většího obrazu a s pomocí běžného nářadí a návodu ji zvládne většina.