Žádoucí změna ...

Nepochybně zobecnitelným základem užití teplovzdušného solárního kolektoru je změna vnitřního prostředí s ním spojeného prostoru, přičemž povaha změny může mít variantní charakter vycházející ze stavu tohoto prostředí a předurčeného způsobem jeho použití a poté také vlastnostmi samotných konstrukcí daného prostoru či technických zařízení ovlivňujících jeho interní mikroklima.

 

Také na počátku každé úvahy o použití teplovzdušného solárního kolektoru stojí určité vymezení povahy defektu z kategorie vlastností stavby - konstrukční skladby (např. nízký faktor vnitřní povrchové teploty), dimenze celkové průvzdušnosti obálkových konstrukcí a míry větratelnosti a z toho plynoucí dlouhodobě nevyhovující úrovně tepelně vlhkostních složek ze skladby interního mikroklimatu či způsobu užití prostředí a mající vyšší defektní potenciál pro vnitřní prostředí.

Specifickou úroveň tvoří následky defektních stavů v případě jejich dlouhodobé existence např. v podobě nestabilní objemové vlhkosti konstrukcí vlivem trvalého kondenzace vodních par na místech s vyšším tepelným tokem s povrchovou teplotou pod úrovní rosného bodu, ale také defekty s vyšší destruktivní mírou (např. biotické organismy - plísně, houby, atd.) na hygienu vnitřního prostředí i vlastnosti konstrukcí samotných.

 

Určité vymezení očekávaného efektu dle povahy defektního stavu je nutným základním krokem vedoucím k efektivní instalaci teplovzdušného solárního kolektoru jako variantního řešení pro vybrané typy defektů.

NOY s.r.o.
Výrobce a prodejce
teplovzdušných solárních kolektorů

Chrást, Benátská 308
mobil: +420 777 833 953
e-mail: vyroba-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz
e-mail: obchod-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2014
Výhody teplovzdušných solárních kolektorů
 • Nulové provozní náklady

  Pro svoji činnost nepotřebuje žádný energetický zdroj, jediným je pouze energie slunce, tedy také provozní náklady jsou nulové a v rámci běžného provozu není jakkoli zatěžováno životní prostředí.

 • Široké variantní využití

  Využití má multifunkční povahu a je dáno očekávaným účinkem na vnitřní prostředí navazujícího prostoru.

 • Zanedbatelný rozsah pravidelné údržby

  Rozsah pravidelné údržby je minimalizován pouze na regeneraci filtru prachových částic a očistu čelního panelu v případě mimořádného znečištění.

 • Zlepšení hygienických podmínek vnitřního prostředí budov

  Významně zlepšuje hygienické podmínky vnitřního prostředí určeného pro pobyt osob zvýšením míry kontinuální intenzity výměny vzduchu a dokonce s pozitivním energetickým bonusem v podobě tepelné energie.

 • Snížení rizik z kondenzačních procesů

  Mimořádně snižuje pravděpodobnost účinků kondenzačních procesů ve vnitřním prostředí včetně jejich následků destruktivní povahy (biotické organismy, strukturální změny konstrukcí vlivem vlhkostní nestability, atd.).

 • Použitelný i v procesech průmyslové povahy

  Je předurčen i pro nízkonákladové technologie, jejichž součástí je vysušovací proces.

 • Jednoduchá montáž i svépomocí

  Montáž je jen o málo obtížnější než pověšení většího obrazu a s pomocí běžného nářadí a návodu ji zvládne většina.