Šíření tepla ve vnitřním prostředí kolektoru

Je podstatnou součástí principiální funkce kolektoru v rámci fyzikální multifunkčnosti týkající se také „dopravy“ nové formy energie prostřednictvím řízené úpravy přirozeného šíření tepla v plynech (vzduchu).

Proces šíření tepla ve vnitřním prostředí kolektoru má variantní přirozenou povahu všech způsobů včetně dimenze ztrát (tj. prouděním, vedením i záření), nicméně podstatným a určujícím pro popis funkce je přenos tepla v plynech s úvahou existence místa pro přívod vzduchu do kolektoru ve spodní části kolektoru (teplonosným médiem je vzduch), a to jednak:

 • Prouděním - jeho samovolná a přirozená dimenze je vyvolána změnou hustoty látek vlivem jejich roztažnosti ve vazbě na změny jejich teploty, tj. vznikne-li mezi místem ohřevu a ochlazení v tekutinách (v tom i plynech) teplotní rozdíl, ohřívaný, tedy lehčí objem se pohybuje (obvykle stoupá) při vytlačování ochlazené těžší části

ale také

 • Vedením - emitující molekuly či jiné hmotné částice si navzájem předávají kinetickou energii neuspořádaných tepelných pohybů, která se tak přenáší z míst vyšší teploty do míst nižší teploty látky - tj. zjednodušeně „teplo jde za chladem“, tj. v rámci vnitřního prostředí kolektoru působí síly přirozeného šíření tepla na základě principu jeho proudění i vedení.

Kromě přirozené dimenze šíření tepla ve vnitřním prostředí kolektoru je součástí vnitřních mechanismů i proces korekce přirozeného proudění ve vnitřním prostředí kolektoru, který je vymezen jednak potřebou účinné výměny teplonosného objemu vzduchu v objemu kolektoru (tj. optimální množství objemu teplonosné látky přepraveného s maximálním dosažitelným rozdílem teplot na vstupu a výstupu kolektoru) i se zohledněním potřeby dimenze proudění v optimalizovaných dopravních rychlostech a zároveň s cílem eliminace přenosu hmotných prachových částic i souhrnu tlakových ztrát daných zamýšlenou filtrační schopností kolektoru, ale také v závislosti na očekávaný (vhodný, potřebný, atd.) účinek teplonosného vzduchu proudícího do prostoru objektu v optimalizovaných dopravních rychlostech s variantním řešením vyústění.

NOY s.r.o.
Výrobce a prodejce
teplovzdušných solárních kolektorů

Chrást, Benátská 308
mobil: +420 777 833 953
e-mail: vyroba-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz
e-mail: obchod-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2014
Výhody teplovzdušných solárních kolektorů
 • Nulové provozní náklady

  Pro svoji činnost nepotřebuje žádný energetický zdroj, jediným je pouze energie slunce, tedy také provozní náklady jsou nulové a v rámci běžného provozu není jakkoli zatěžováno životní prostředí.

 • Široké variantní využití

  Využití má multifunkční povahu a je dáno očekávaným účinkem na vnitřní prostředí navazujícího prostoru.

 • Zanedbatelný rozsah pravidelné údržby

  Rozsah pravidelné údržby je minimalizován pouze na regeneraci filtru prachových částic a očistu čelního panelu v případě mimořádného znečištění.

 • Zlepšení hygienických podmínek vnitřního prostředí budov

  Významně zlepšuje hygienické podmínky vnitřního prostředí určeného pro pobyt osob zvýšením míry kontinuální intenzity výměny vzduchu a dokonce s pozitivním energetickým bonusem v podobě tepelné energie.

 • Snížení rizik z kondenzačních procesů

  Mimořádně snižuje pravděpodobnost účinků kondenzačních procesů ve vnitřním prostředí včetně jejich následků destruktivní povahy (biotické organismy, strukturální změny konstrukcí vlivem vlhkostní nestability, atd.).

 • Použitelný i v procesech průmyslové povahy

  Je předurčen i pro nízkonákladové technologie, jejichž součástí je vysušovací proces.

 • Jednoduchá montáž i svépomocí

  Montáž je jen o málo obtížnější než pověšení většího obrazu a s pomocí běžného nářadí a návodu ji zvládne většina.