Nestacionární průběh účinků

Nestacionární (proměnlivý v čase) průběh účinků teplovzdušného solárního kolektoru má více projevů, když základními se jeví:

 • Samotná podstata jeho funkce založená na dopadu slunečních paprsků o specifické vlnové délce (přímé sluneční záření) na čelní panel kolektoru a vše, co znemožňuje tuto nutnou iniciaci, je zároveň příčinou nefunkčnosti úplné či dílčí funkčnosti v čase;
 • Nekontrolovatelná výměna vzduchu vlivem infiltrace/exfiltrace, tj. změny tlakové diference na rozhraní interiér/exteriér v důsledku diference teplot či proudění (např. vítr), a to jednak buď proti směru proudění teplovzdušného kolektoru v případě jeho funkce (snižuje jeho účinek) nebo zcela prostřednictvím průvzdušné dimenze výstupního otvoru kolektoru.

NOY s.r.o.
Výrobce a prodejce
teplovzdušných solárních kolektorů

Chrást, Benátská 308
mobil: +420 777 833 953
e-mail: vyroba-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz
e-mail: obchod-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2014
Výhody teplovzdušných solárních kolektorů
 • Nulové provozní náklady

  Pro svoji činnost nepotřebuje žádný energetický zdroj, jediným je pouze energie slunce, tedy také provozní náklady jsou nulové a v rámci běžného provozu není jakkoli zatěžováno životní prostředí.

 • Široké variantní využití

  Využití má multifunkční povahu a je dáno očekávaným účinkem na vnitřní prostředí navazujícího prostoru.

 • Zanedbatelný rozsah pravidelné údržby

  Rozsah pravidelné údržby je minimalizován pouze na regeneraci filtru prachových částic a očistu čelního panelu v případě mimořádného znečištění.

 • Zlepšení hygienických podmínek vnitřního prostředí budov

  Významně zlepšuje hygienické podmínky vnitřního prostředí určeného pro pobyt osob zvýšením míry kontinuální intenzity výměny vzduchu a dokonce s pozitivním energetickým bonusem v podobě tepelné energie.

 • Snížení rizik z kondenzačních procesů

  Mimořádně snižuje pravděpodobnost účinků kondenzačních procesů ve vnitřním prostředí včetně jejich následků destruktivní povahy (biotické organismy, strukturální změny konstrukcí vlivem vlhkostní nestability, atd.).

 • Použitelný i v procesech průmyslové povahy

  Je předurčen i pro nízkonákladové technologie, jejichž součástí je vysušovací proces.

 • Jednoduchá montáž i svépomocí

  Montáž je jen o málo obtížnější než pověšení většího obrazu a s pomocí běžného nářadí a návodu ji zvládne většina.