Kondenzace vodních par ve vnitřním prostředí

Atmosférický vzduch obsahuje nemalé procento vodních par, jejichž množství je přímou funkční závislostí především stavu konstrukcí a způsobu užívání, tedy vždy na zdrojích vodní páry v objektu vždy situovaných, z nichž největší potenciál obsahují zejména „mokré procesy“.

Obsah vodních par ve vzduchu je definován jeho vlhkostí (je funkcí i teploty prostředí - „teplejší“ vzduch má vyšší potenciál k absorpci vodních par) a pokud má předmět, který je obklopen vzduchem o určité teplotě a relativní vlhkosti teplotu nižší než teplota rosného bodu (taková teplota, při níž je vzduch nasycen vlhkostí) daného prostředí, dochází na jeho povrchu ke kondenzaci.

pouštěcí úroveň kondenzačního procesu je obecně funkcí více proměnných (m.j. tepelně izolační stav plášťových konstrukcí včetně obvyklých kritických detailů i teplotních vazeb, míra průvzdušnosti prostoru vymezující míru přirozené dimenze větráním nestacionárním průběhem infiltrace/exfiltrace, míra korektního užití prostorů, faktory korektivní povahy - např. podmínky prostorové cirkulace), nicméně z povahy konstrukcí lze vymezit obvyklé kritické detaily především:

 • teplotní vazby výplní stavebních otvorů včetně navazujících konstrukcí na všech úrovních (ostění, nadpraží, parapetní úroveň, spoje výplní, atd.);
 • 2D/3D spojení ploch na všech úrovních (zejména mezipodlažní spojení ploch).

Tedy základními jevy podstatně určujícími potenciál kondenzace vodních par jsou vnitřní povrchová teplota konstrukce a teplota rosného bodu.

 

Postupy, kterými lze eliminovat či aspoň významně snížit kondenzační potenciál (vždy destruktivní povahy) mají variantní charakter (např. změnit užívání, upravit obvodové konstrukce v místech s vysokou tepelně izolační nehomogenitou i nejvyšším tepelným tokem, zajistit požadované parametry vnitřního prostředí vyšší dimenzí přirozeného či nuceného větrání, popřípadě kombinací opatření) - právě v tomto případě může plnit teplovzdušný solární kolektor, zejména v typických uplatněních, velmi vhodně funkci významného, nestacionárně, ale přesto systematicky a dlouhodobě působícího zdroje zásadně vyšší míry provětratelnosti vnitřního prostředí, navíc s energetickým efektem teplotního zdroje.

 

Biotické organismy, k nimž patří i plísně různé povahy, jsou jedním z následků vlhkostní nestability v (na) konstrukcích vlivem také dlouhodobého kondenzačního procesu a jejich eliminace není možná bez vysokého podílu větratelnosti vnitřního prostředí.

NOY s.r.o.
Výrobce a prodejce
teplovzdušných solárních kolektorů

Chrást, Benátská 308
mobil: +420 777 833 953
e-mail: vyroba-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz
e-mail: obchod-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2014
Výhody teplovzdušných solárních kolektorů
 • Nulové provozní náklady

  Pro svoji činnost nepotřebuje žádný energetický zdroj, jediným je pouze energie slunce, tedy také provozní náklady jsou nulové a v rámci běžného provozu není jakkoli zatěžováno životní prostředí.

 • Široké variantní využití

  Využití má multifunkční povahu a je dáno očekávaným účinkem na vnitřní prostředí navazujícího prostoru.

 • Zanedbatelný rozsah pravidelné údržby

  Rozsah pravidelné údržby je minimalizován pouze na regeneraci filtru prachových částic a očistu čelního panelu v případě mimořádného znečištění.

 • Zlepšení hygienických podmínek vnitřního prostředí budov

  Významně zlepšuje hygienické podmínky vnitřního prostředí určeného pro pobyt osob zvýšením míry kontinuální intenzity výměny vzduchu a dokonce s pozitivním energetickým bonusem v podobě tepelné energie.

 • Snížení rizik z kondenzačních procesů

  Mimořádně snižuje pravděpodobnost účinků kondenzačních procesů ve vnitřním prostředí včetně jejich následků destruktivní povahy (biotické organismy, strukturální změny konstrukcí vlivem vlhkostní nestability, atd.).

 • Použitelný i v procesech průmyslové povahy

  Je předurčen i pro nízkonákladové technologie, jejichž součástí je vysušovací proces.

 • Jednoduchá montáž i svépomocí

  Montáž je jen o málo obtížnější než pověšení většího obrazu a s pomocí běžného nářadí a návodu ji zvládne většina.