Interní mikroklima budov – vlivy užití teplovzdušného solárního kolektoru

S výjimkou vybraných technologických procesů, jejichž součástí je také většinou režim teplotních změn v malém rozsahu (např. procesy sušení s nestacionárním průběhem), je zásadní většina aplikací spojených s užitím teplovzdušného solárního kolektoru směrována do oblasti úpravy vnitřního prostředí budov určených k bydlení či pobytu osob.

Vnitřní prostředí v budovách má vícekriteriální povahu a tvoří jej více složek, když mezi zásadní patří zejména tepelně vlhkostní, rychlost a charakter proudění, odérová, aerosolová, mikrobiální a akustická složka. Zjednodušeně však mají na uživatele zásadní vliv na zejména tepelně vlhkostní parametry v přímých souvislostech rychlosti a charakteru proudění i v kontextu s tepelněizolačním stavem konstrukcí i mírou průvzdušnosti daného prostoru. Navíc i tato podstatná složka je významně korigovatelná dimenzí intenzity větrání, což se jeví i z pohledu hygieny prostředí jako zásadní parametr.

V případě teplovzdušného solárního kolektoru má proces šíření teplonosného média (vzduchu s dotací tepelné energie) v navazujícím vnitřním prostředí prostoru, všechny znaky nestacionárního nuceného větrání, když primárním cílovým stavem jsou účinné pozitivní formy přímých úprav parametrů vnitřního klimatu, ale i nepřímých v podobě změny stavu vybraných parametrů konstrukcí, což je dáno zejména:

 • změnou relativní teploty vnitřního prostředí prostou energetickou dotací v podobě tepelné energie obsažené v teplonosném médiu dotujícím vnitřní prostor budovy formou proudění s nízkou dopravní rychlostí;
 • změnou relativní vlhkosti vnitřního prostředí dlouhodobou dotací venkovního čerstvého vzduchu s nižší relativní vlhkostí a vyšší teplotou než ve vnitřním prostředí;
 • změnou i parametru intenzity průvzdušnosti vnitřního prostředí již samotným zvýšením dimenze vnitřní teploty a následnou změnou přirozené dimenze infiltrace/exfiltrace, popřípadě akcelerací tohoto stavu změnou tlakových poměrů na systémové hranici teplosměnné plochy (dotace objemu vzduchu má svým „vytěsňujícím charakterem“ účinek porušení přirozené úrovně mírného podtlaku ve vnitřním prostředí ve vztahu k vnějšímu), také i změnou tlakových podmínek pro difuzní přenos vlhkosti s účinkem multifunkční ventilace včetně úpravy vlhkostních parametrů prostředí i vlhkostní bilance konstrukcí v dlouhodobém pojetí;
 • změnou stávající cirkulace vzduchu - pohyb vzduchu v omezeném prostoru je formován novì proudy vzduchu izotermní povahy a turbulentnì je strháván i okolní klidný vzduch.

NOY s.r.o.
Výrobce a prodejce
teplovzdušných solárních kolektorů

Chrást, Benátská 308
mobil: +420 777 833 953
e-mail: vyroba-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz
e-mail: obchod-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2014
Výhody teplovzdušných solárních kolektorů
 • Nulové provozní náklady

  Pro svoji činnost nepotřebuje žádný energetický zdroj, jediným je pouze energie slunce, tedy také provozní náklady jsou nulové a v rámci běžného provozu není jakkoli zatěžováno životní prostředí.

 • Široké variantní využití

  Využití má multifunkční povahu a je dáno očekávaným účinkem na vnitřní prostředí navazujícího prostoru.

 • Zanedbatelný rozsah pravidelné údržby

  Rozsah pravidelné údržby je minimalizován pouze na regeneraci filtru prachových částic a očistu čelního panelu v případě mimořádného znečištění.

 • Zlepšení hygienických podmínek vnitřního prostředí budov

  Významně zlepšuje hygienické podmínky vnitřního prostředí určeného pro pobyt osob zvýšením míry kontinuální intenzity výměny vzduchu a dokonce s pozitivním energetickým bonusem v podobě tepelné energie.

 • Snížení rizik z kondenzačních procesů

  Mimořádně snižuje pravděpodobnost účinků kondenzačních procesů ve vnitřním prostředí včetně jejich následků destruktivní povahy (biotické organismy, strukturální změny konstrukcí vlivem vlhkostní nestability, atd.).

 • Použitelný i v procesech průmyslové povahy

  Je předurčen i pro nízkonákladové technologie, jejichž součástí je vysušovací proces.

 • Jednoduchá montáž i svépomocí

  Montáž je jen o málo obtížnější než pověšení většího obrazu a s pomocí běžného nářadí a návodu ji zvládne většina.