O nás

…společnost NOY s.r.o. patří mezi mladé firmy s ryze českým kapitálem a přímo vycházející z historických zkušeností R.M.S. - okna a stínící technika s.r.o., jejímž je přímým následníkem, a to z působení v produkci

výplní stavebních otvorů pro stavebnictví - okenní techniky a revitalizací domů.Následně převzala zkušenosti a pokračování v produkci kolektorů se zachováním značky a RMS Solar Heat...

 

… nicméně naše neutuchající invence podpořená každodenní konfrontací, zejména s nepřehlédnutelnými defekty vnitřního prostředí staveb včetně jejich konstrukcí, trendem minimalizace energetické náročnosti budov při uchování akceptovatelné jakosti jejich interního mikroklimatu, ale také zejména jednoduchá úvaha o málo využívaném potenciálu vybraných přírodních energetických zdrojů, nás postupně dovedla až k produkci technického zařízení - teplovzdušného solárního kolektoru založeného na několika vybraných a historicky známých fyzikálních principů, spojujících vše účelně použitelné v jednom s očekávaným pozitivním vlivem zaměřeným na vnitřní prostředí prostorů v široké povaze jejich využití, navíc v nízkonákladovém pojetí z pohledu investičního i provozního včetně reálné perspektivy jejich dlouhodobé a téměř bezúdržbové použitelnosti …

… jsme si vědomi, že uplatnění tohoto typu produktu založeného na vícenásobné energetické konverzi v sobě nese nesporně idealizovaný potenciál a kromě nesporně pozitivních, i stinné stránky v kontextu jeho cílového použití, zejména pro vnitřní prostředí staveb, proto se erudovaně zaměřujeme nejen na samotnou technickou a výkonnostní úroveň produktu, ale zejména také zodpovědně na jeho smysluplné a technicky správné použití.

 

… naším dlouhodobým cílem je poskytovat úplnou skladbu nezbytných úkonů nejen v inspirativních řešeních nepostrádajících smysluplnost, ale nejlépe i účinný dlouhodobý efekt …

Robert Kopřiva

jednatel společnosti

To děláme

Produkce

...teplovzdušné solární kolektory jsou naším vlastním originálním produktem, který je také v tuzemských podmínkách vyráběn.

Prodej

... teplovzdušné solární kolektory jsou trvalou součástí naší obchodní nabídky zajišťované centrálně (viz kontakty) i prostřednictvím sítě regionálně působících obchodních zástupců.

… a navíc

... naším cílem není jen samotný prodej, ale v rámci našich cílů systematicky usilujeme zejména o smysluplné, a v rámci podmínek, i účinné použití teplovzdušného solárního kolektoru v kontextu se souvisejícími okolnostmi a aktuálním stavem vztaženým k samotnému vnitřnímu prostředí prostoru, který je předmětem změny a nabízíme poměrně širokou škálu činností mající povahu technické pomoci:

V přípravné fázi:

 • technická šetření na místě uvažované instalace a zahrnující zjištění týkající se samotného prostoru (m. j. stav obálkových konstrukcí, parametry vnitřního prostředí, změny prostředí v podmínkách režimů užívání, atd.), když cílem je komplexní posouzení základních parametrů zadání prostřednictvím měření vybraných fyzikálních veličin a vztažených k vnitřnímu prostředí na kolektor navazujících prostorů;
 • technická šetření na místě uvažované instalace a zahrnující zjištění vztažených k podmínkám funkčnosti kolektoru v čase (m. j. potenciál slunečního záření, orientace objektu, technické podmínky instalace, klimatické podmínky, atd.), když cílem je komplexní posouzení vlivu polohy objektu (prostoru) i klimatických podmínek v daném místě pro funkčnost a účinnost kolektoru v čase;
 • technické návrhy řešení;

V realizační fázi:

 • supervize instalace, popřípadě její kompletní provedení;

V postrealizační fázi:

 • ověření výkonnostních parametrů zařízení, popřípadě jeho účinků na vnitřní prostředí či konstrukce.

NOY s.r.o.
Výrobce a prodejce
teplovzdušných solárních kolektorů

Chrást, Benátská 308
mobil: +420 777 833 953
e-mail: vyroba-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz
e-mail: obchod-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2014
Výhody teplovzdušných solárních kolektorů
 • Nulové provozní náklady

  Pro svoji činnost nepotřebuje žádný energetický zdroj, jediným je pouze energie slunce, tedy také provozní náklady jsou nulové a v rámci běžného provozu není jakkoli zatěžováno životní prostředí.

 • Široké variantní využití

  Využití má multifunkční povahu a je dáno očekávaným účinkem na vnitřní prostředí navazujícího prostoru.

 • Zanedbatelný rozsah pravidelné údržby

  Rozsah pravidelné údržby je minimalizován pouze na regeneraci filtru prachových částic a očistu čelního panelu v případě mimořádného znečištění.

 • Zlepšení hygienických podmínek vnitřního prostředí budov

  Významně zlepšuje hygienické podmínky vnitřního prostředí určeného pro pobyt osob zvýšením míry kontinuální intenzity výměny vzduchu a dokonce s pozitivním energetickým bonusem v podobě tepelné energie.

 • Snížení rizik z kondenzačních procesů

  Mimořádně snižuje pravděpodobnost účinků kondenzačních procesů ve vnitřním prostředí včetně jejich následků destruktivní povahy (biotické organismy, strukturální změny konstrukcí vlivem vlhkostní nestability, atd.).

 • Použitelný i v procesech průmyslové povahy

  Je předurčen i pro nízkonákladové technologie, jejichž součástí je vysušovací proces.

 • Jednoduchá montáž i svépomocí

  Montáž je jen o málo obtížnější než pověšení většího obrazu a s pomocí běžného nářadí a návodu ji zvládne většina.